vergadering vergaderzaalHet Ministerie van Algemene Zaken luidt de noodklok, er wordt binnen de overheid steeds minder vergaderd met als gevolg dat er te weinig werk blijft liggen. Als deze trend zich doorzet zal de overheid niets anders kunnen doen dan meer ambtenaren aan nemen.

Het Ministerie heeft een onderzoek ingesteld en een aantal opmerkelijke bevindingen gedaan. De helft van de tijd kan niet vergaderd worden vanwege ambtenaren die iets later komen, iets langer lunchen of iets vroeger weggaan. Vanwege vakantie, ADV, oude lullen dagen, bijzonder verlof, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte is de gemiddelde ambtenaar 33% van de tijd überhaupt niet aanwezig. Verder werkt 10% in het veld, 15% op een andere locatie en 20% zou er wel moeten zijn maar kon niet gevonden worden.

Het Ministerie heeft becijferd dat er minimaal 50.000 ambtenaren nodig zijn om de trend het hoofd te bieden als er niet snel maatregelen worden genomen. Een mogelijke maatregel zou kunnen zijn om speciale beambten aan te stellen die niets anders doen dan vergaderen maar dat stuit op weerstand van de bonden die opkomen voor het recht om te vergaderen. Ook de optie om boa’s in te zetten om de missende ambtenaren te zoeken wijzen de bonden af vanwege het recht op privacy. Er wordt sinds januari 2017 geprobeerd om een interdepartementale vergadering te beleggen over het onderwerp maar tot op heden is dat niet gelukt.

Share

Related Post

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better