Artikelen die zijn geplaatst op PressZine.nl zijn satirisch van aard. PressZine.nl is geen serieuze nieuwssite. De redactie van PressZine.nl behoudt zich het recht voor om meningen, uitspraken en personen te fingeren. Neemt u dan ook vooral niets serieus van wat u op deze site leest. Indien u zich door artikelen op PressZine.nl gekwetst voelt, dan is dat voor uw eigen rekening. Bewust kwetsen is nooit de bedoeling van de redactie van PressZine.nl. PressZine.nl aanvaardt dan  ook geen enkele aansprakelijkheid voor (im)materiële schade, die is of zal ontstaan door via PressZine.nl gepubliceere artikelen.

Meent u dat PressZine.nl uitingen bevat die onrechtmatig zijn jegens u of uw onderneming, dan kunt u dit kenbaar maken via redactie@presszine.nl.

Indien u niets begrijpt van wat hierboven staat geschreven verwijzen wij u naar de eerste zin van deze pagina.

Share
Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better