In de strijd tegen het extremisme in de wereld heeft Paus Franciscus een voorstel gedaan de Islam met het Christendom te laten fuseren. “Christenen en Moslims geloven voor 95% in hetzelfde. Beiden geloven in dezelfde God, in Jesus, Abraham, Adam en Eva. Slechts in kleine nuances verschillen de religies van elkaar, zoals het geloof in Marie of in Mohammed. Enkele personages in de Bijbel en de Quran hebben andere namen, maar de verhalen zijn gelijk. De Ramadan is te vergelijken met onze Vastentijd, het suikerfeest met ons Carnaval en zo zijn er nog talrijke overeenkomsten. De regels over Halar eten en het verbod op alcohol komt weer overeen met de wetten volgens de Joodse Thora. Laten wij daarom onze Moslimbroeders welkom heten in de Kerk en laten wij hopen welkom te zijn in hun Moskee. Jaren geleden was er strijd tussen Katholieken en Protestanten, maar ook die ruzies zijn al lang weer bijgelegd. Net als de Katholieken en Protestanten heeft de Islam tientallen onderstromingen. Laten we die van elkaar accepteren.” Paus Franciscus heeft voor volgende maand belangrijke Moslimleiders uitgenodigd in het Vaticaan om de fusiegesprekken op te starten.

Share

Related Post

Leave a comment

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better