De Nederlandse Taalunie komt met verregaande voorstellen om het Nederlands te herorganiseren. Dat het kabinet de Taalunie passeerde bij genderneutralisatie zat hen dwars en het nieuwe plan zal het prestige van de Taalunie weer moeten herstellen.

Het hoogste doel zal zijn dat men de woorden schrijft, precies zoals ze worden uitgesproken waarmee elitarisme voorgoed wordt uitgebannen! Geen hoofdletters meer, geen accenten en vooral geen interpunctie en een nieuwe zin begint voortaan met #. Er is gekozen voor het Anglicaanse systeem ten faveure van het het Germaanse systeem dus worden alle samenvoegingen afgeschaft oftewel, als het maar enigszins los geschreven kan worden, dan moet het. Zelfs “versteende uitdrukkingen,” de aanhalingstekentjes zelf en de tussen-w vervallen. Ten slotte wordt genderneutraliteit bereikt door alle woorden onzijdig te verklaren.

De medeklinkers C, F, NG, Q, X, Z, SH, CH en SCH worden geschrapt. Er zullen daarentegen meerdere klinkers worden toegevoegd! Iedere Nederlander weet dat er veel meer klinkers zijn dan het alfabet bevat. We kennen natuurlijk de ui, ie, ei, ij, ou, au, oe (ü), korte eu (ö) en lange eu (ø), maar ook de korte a (à) en de lange a (á), de korte e (è), de lange e (é) en de stompe e (ə) en ga zo maar door om maar niet te spreken (sprékən) van de algemene verwarring tussen stompe e (ə), korte u (ù), lange ù (euh) de korte eu (ö)! Vanwege esthetische (èstetisə) overwegingen wordt korte u stompe e, wordt ùh ù, ei, ij en au vervallen, ie blijft i, oo blijft o, ee, é en e blijven e en voor ui en ou worden nog nieuwe symbolen gezocht waarna ons nieuwe alfabet 32 letters zal tellen.
a, à, au, b, d, e, è, ə, g, h, ì, i, j, k, l, m, n, o, ò, ô, ö, ø, p, r, s, t, u, ù, ui, v, w, y.

#òm èr evən ìn tə komən #ìn plats vàn ìntər pənksi màg òp gevül gəbruik gemakt wòrdən vàn vèt kərsiv en lètər grotə èn na ən prüv pìriodə sàl ən hèr evaluasi mütən uit wysən ov də tal vèr niìn an slat ìn hèt suidən èn nordən so wèl àls ost èn wèst # òp vìr tin augəstəs twe duisənt èn negən tin gat də niə spèlin in mar idər en di vor di tyt səgèstis hevt kàn àlvàst bèlən nar də nedər làntsə tal uni òp telə von nəmər +13703469548

De firma Van Dale heeft een franchisedeal beklonken waarbij ze jaarlijks een update van de spellingsevolutie mogen verspreiden.

Share

Related Post

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better