http://www.publicdomainpictures.net/pictures/40000/nahled/evro-500.jpgDe VVD-fractie in de Tweede Kamer bereidt voor na het zomerreces een motie voor om de spaarrente per 1 januari verplicht bij wet te verhogen tot minimaal 5%. De regeringspartij is gekomen tot deze motie om het begrotingstekort terug te dringen. De lage rentekoersen zijn namelijk niet in lijn met de plannen van de regering. Daarin staat dat het begrotingstekort moet worden terug gedrongen via de belastingen die op de rente worden geheven. Door de lage rentestand is het vrijwel niet meer mogelijk nog rente te heffen op vermogen, aangezien verwacht wordt dat men in 2019 een minimaal spaarsaldo zal moeten hebben van zo’n €350.000 om nog voor €100 euro aan rente over te kunnen houden. De te belasten rente hierop is volgens de rekenkamer nihil.

Ook gaat de lage rente in tegen de plannen van het kabinet, om de burger via de pinbetalingen te kunnen volgen. Met een rentestand als de huidige, samen met de mogelijke plannen van de banken om een negatief rentetarief in te gaan voeren, halen vele duizenden mensen hun geld reeds van de bank, teneinde geen boeterente te hoeven betalen. Mensen steken hun gespaarde geld de laatste tijd weer vaker in een oud matras of sparen hun tegoeden in een oude sok. Hierdoor is volgens de VVD niet meer te achterhalen wat het bestedingspatroon is van de burger en is de kans op zwart geld weer toegenomen. De partij eist dan in de motie ook van de banken om de rente te verhogen tot minimaal 5%. Of een en ander mede te maken heeft met de spaarvermogens van de VVD-leden zelf, wil de VVD fractie geen reactie op geven.

Share

Related Post

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better