Geert Wilders

Foto (c) Metropolico.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Het proces tegen de PVV-voorman Geert Wilders begit steeds vreemdere vormen aan te nemen. Was de conceptpleitnota van advocaat Geert-Jan Knoops al voorafgaande het proces gelekt aan het Algemeen Dagblad, vandaag kreeg Presszine de concepteis tegen Wilders in handen. Volgens onze bron heeft een ambtenaar van het OM deze laten liggen na een toiletbezoek in de rechtbank. In de concepteis wordt gesproken over het volledig terug laten betalen van de beveiligingskosten door Geert Wilders.

“Aangezien het duidelijk is dat verdachte er op uit is om zichzelf in de slachtofferrol te wringen en niet hoopt dat het risico van een aanslag tegen hem wordt verminderd, is het overduidelijk dat verdachte de uitspraak ‘Minder minder’ bewust heeft uitgelokt teneinde het dreigingsniveau op dergelijk peil te houden”aldus het Openbaar Ministerie, “Door de uitspraken bewust te doen en uit te lokken, heeft verdachte de Nederlandse burger onnodig op hoge kosten gejaagd, terwijl hij zijn politiek oop op een niet schoppende manier zou kunnen uitvoeren. Het beledigen van een grote groep mensen valt daardoor niet onder de vrijheid van meningsuiting, maar dient puur ter opruiing, teneinde zichzelf in de slachtofferol te manouvreren. Het Openbaar Ministerie eist dan ook een volledige terugbetaling van de beveiligingskosten en het stopzetten van de beveiliging van verdachte.”

Mocht de beveiliging van Wilders door de rechter worden stopgezet, zal mogelijk een einde komen aan de structurele opruiing en belediging door de politicus. Naar alle waarschijnlijkheid zal de populariteit van de PVV dan ook snel afnemen, gezien zijn volgers zijn standpunten in dat geval niet snel meer zullen begrijpen.

Share

Related Post

Leave a comment

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better