Op het ministerie van binnenlandse zaken wordt hard gewerkt aan het invoeren van gender-neutrale taal. Het schijnt dat dit een eis is geweest van D66 om akkoord te gaan met deelname van de ChristenUnie aan de onderhandelingen. Alexander Pechtold hoopt naar verluid hiermee de Groen-Links kiezers aan te spreken en PVV leider Wilders, die graag termen als ‘meneertje koekepeertje’ bezigt, te saboteren. Simultaan werkt het ministerie van juisitie, veiligheid en bonnetjesopslag aan strafbaarstelling van ongewenst taalgebruik.

Er is een commissie van taalkundigen geformeerd om voorstellen te doen voor de onzijdiging van onze taal. De taak blijkt moeilijker dan op het eerste gezicht verwacht en de commissie heeft als eerste daad, om budgetverhoging gevraagd.

Dat termen als hij en zij worden afgeschaft spreek voor zich, hiervoor denkt men in het kabinet aan de term ‘zhij’ maar de meningen zijn verdeelt. Er schijnt een grote minderheid voor dieën te zijn dat door taalkenner Wim Daniëls wordt gepropageerd. Volgen dhr. Daniëls is het een reële optie om het Helmonds in te voeren als standaardtaal, aangezien daar toch iedereen wordt aangeroepen zonder “mevrouw” of “meneer”, maar met “Gai daor”.

Het afschaffen van de termen man of vrouw spreekt voor zich, daarvoor wordt iedereen individu. Maar bijvoorbeeld jongentje en meisje zijn van die probleemwoorden. Technisch gezien zijn ze al onzijdig maar praktisch gezien natuurlijk niet. Het kabinet schijnt wel consensus te hebben bereikt voor de aanspreek titel waarmee de burger voortaan algemeen en genderneutraal wordt benadert, zijnde de aanspreking: “Hé Sukkel.”

Share

Related Post

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better